Masterclass Innovatie
Medische Diagnostiek

 

Heb jij oog voor innovaties?

 
 

Wil jij aan de slag met innovaties in de diagnostiek?

In deze masterclass brengen top-docenten “The state of art” van de verschillende vakgebieden voor jou bijeen. Krijg je inzicht in de laatste technologische ontwikkelingen, leer je deze op waarde te schatten voor de klant en gezamenlijk met jouw mede-cursisten gaan we op ontdekkingsreis wat ervoor nodig is om de innovaties in jouw werkomgeving te implementeren.


Waarom deze masterclass?

Diagnostiek zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan vervullen om zinnige en zuinige zorg op de juiste plek te realiseren. Nieuwe technologische mogelijkheden, procesinnovaties en nieuwe marktprikkels veranderen de positie van de patiënt, het aanbod van de zorg en de plek van diagnostiek in het zorgproces. Daarnaast zal de medische diagnostiek een belangrijk onderdeel gaan vormen in de “Value Based Health Care” benadering en de (regionale) Quadruple Aim werkwijze. De medische diagnostiek en de bijbehorende logistieke processen zullen verder digitaliseren. Het toepassen van “big data” en kunstmatige intelligentie geven ruimte voor nieuwe producten, diensten en markten. De verwachting is dat het PGO (digitale persoonlijke gezondheidsomgeving) potentieel een “gamechanger” is ten aanzien van onze relatie naar de klant. Tenslotte zal de medische diagnostiek een bijdrage moeten leveren aan de maatschappelijke discussies over zelftesten, preventie en financiering hiervan.


Onze uitdaging

Centra voor medische diagnostiek, ziekenhuizen, zorggroepen, zorgverzekeraars, wetenschappers en de industrie staan voor de uitdaging om een bijdrage aan deze ontwikkelingen te leveren en deze in hun eigen werkgebied te implementeren. Dat vraagt om een brede deskundigheid en specifieke vaardigheden van professionals die hiermee aan de slag gaan. Voor deze (aankomende) professionals organiseert Adiantar in opdracht van de SAN (branchevereniging voor medisch diagnostische centra) een “Masterclass Innovatie Medische Diagnostiek”.


Voor wie is deze masterclass?

 • Zorgprofessionals (zoals huisartsen, klinisch chemici, arts-microbiologen, pathologen, ARBO artsen, artsen basisgezondheidszorg, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten) met belangstelling voor innovaties in de medische diagnostiek
 • Beleidsmakers betrokken bij de medische diagnostiek
 • Account- en productmanagers werkzaam bij medisch diagnostische centra, ziekenhuizen, eerstelijns en transmurale zorgorganisaties
 • (Aankomende) Bestuurders, leidinggevenden van medisch diagnostische centra
 • Professionals werkzaam bij leveranciers van diagnostische materialen
 • Wetenschappelijk onderzoekers en andere medewerkers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten

Eindopdracht

Deze masterclass wordt afgerond met een presentatie door jou en een discussie met een panel van experts. Deze presentatie gaat over een door jou ingebrachte vraagstelling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het introduceren van een nieuwe innovatie in de diagnostiek, het introduceren van nieuw innovatiebeleid binnen de eigen werksituatie, etc.

Elke cursist krijgt individuele methodologische en inhoudelijke ondersteuning op maat en afhankelijk van zijn of haar vraagstelling. De methodologische ondersteuning wordt gegeven door Prof. Dr. Caroline Baan, Universiteit Tilburg (Tranzo). Samen met de programmaleiding wordt op maat een inhoudelijke expert gezocht voor de ondersteuning.


Uitgangspunten

De cursus wordt aangeboden in 8 blokken bestaande uit een avondsessie (19.00-21.30), een (facultatieve) overnachting en een aansluitende cursusdag (9.00-17.00). In het totaal betreft het 67 uur contactonderwijs en 16 uur voorbereiding. Voor het maken van de eindopdracht dient rekening te worden gehouden met 24-32 uur voorbereiding.

Naast enkele vaste colleges wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van de principes van action learning. Action learning is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’. Action learning heeft als ambitie het leren door individueel- en groepsleren te verbeteren en direct te koppelen aan prestaties in de praktijk.

Gestreefd wordt naar een heterogene samenstelling van de groep cursisten.


 
 
 

Claudia Pronk, klinisch chemicus en voorzitter Raad van bestuur bij ATAL MEDIAL.

Mijn eerste vraag bij deze masterclass was: "Voor wie is deze bedoeld?". Het antwoord was: "Zeg maar voor jouw opvolgers.". Gelet op alle ontwikkelingen in de wereld van de medische diagnostiek hebben we nu en zeker straks breed georiënteerde leiders nodig die zorginhoud, innovatie en digitalisering kunnen combineren. Maar bovenal professionals die deze innovaties met gezag en takt kunnen implementeren.Programma

Blok 1
Integrale medische diagnostiek
23 en 24 januari 2020
 • Kennismaking
 • Inleiding doel en werkwijze masterclass
 • Diagnostisch landschap, nationaal en internationaal
 • Theoretische achtergronden diagnostiek
 • Visie op en meningsvorming omtrent integrale diagnostiek
 • Opzet eigen scriptie


Blok 2
Innovatie I
19 en 20 maart 2020
 • Innovaties in de laboratoriumdiagnostiek I
 • Innovatie-theorieën
 • Theorie implementatie
 • Point of care testing
Blok 3
Innovatie II
14 en 15 mei 2020
 • Innovaties in de laboratoriumdiagnostiek II
 • Innovaties in de functieonderzoeken
 • Innovaties in de beeldvormende diagnostiek
 • Innovaties in de pathologie
 • Studiegroep scriptieBlok 4
Perspectieven
25 en 26 juni 2020
 • Perspectieven van zorgverzekeraar, klant en patiënt
 • Innovatie vanuit het perspectief van diagnostische zorgprofessionals
 • Innovatie vanuit het perspectief van de industrie
 • Innovatie en kwaliteitsbeleid
 • Studiegroep scriptie
Blok 5
Beleid, beleidsbeïnvloeding en bekostiging
17 en 18 september 2020
 • Public affairs
 • Value Based Healthcare
 • Quadruple Aim strategie
 • Financiering en bekostiging
 • Studiegroep scriptie


Blok 6
(Digitale) samenwerking
29 en 30 oktober 2020
 • Digitaal leiderschap / PGO
 • Regionalisatie van zorg
 • Samenwerken met ziekenhuizen
 • Samenwerken met de eerste lijn
 • Transmurale samenwerking
 • Studiegroep scriptie
Blok 7
Klant en markt
19 en 20 november 2020
 • Marketing en productontwikkeling
 • Nieuwe markten en diensten
 • Zelftest
 • Praktijkvoorbeelden binnen/buiten de zorg
 • Implementatie


Blok 8
Presentaties
3 en 4 december 2020
 • Presentaties scripties aan panel
 • Innovaties vanuit het bedrijfsleven
 • Presentaties scripties aan panel
 • Evaluatie


Chiel Bos, voorzitter SAN, branchevereniging voor Medisch Diagnostische Centra.

De technologische mogelijkheden en de digitalisering in de zorg die op ons afkomen zijn indrukwekkend. Deze masterclass gaat jou ondersteunen om hiermee concreet aan de slag te gaan. Je ontdekt hoe je innovaties kunt omzetten naar waardeproposities voor patiënten en zorgprofessionals. Maar ook hoe krijg ik innovaties structureel bekostigd en hoe krijg ik mijn regio draagvlak? Ben jij daar nu bezig, wil je jezelf daarin verder bekwamen dan is deze masterclass een unieke kans voor jou.


 

Wie zijn uw docenten?

 • Prof. dr. Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie UMCG
 • Prof. dr. Christa Cobbaert, hoogleraar klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde LUMC
 • Dr. Bas Leerink, Associate Partner at IG&H, lid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
 • Dr. Marc Elisen, specialist laboratoriumgeneeskunde, klinisch chemicus/manager Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en voorzitter NVKC
 • Prof. dr. Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar Algemene Gezondheidszorg
 • Prof. dr. Caroline Baan, hoogleraar Integrale Gezondheidszorg, Universiteit Tilburg / Chief Scientist Officer RIVM
 • Dr. R. Hopstaken, medisch adviseur STAR SHL
 • Dr. Annelies Lucas, medisch directeur Diagnostiek voor U
 • Dr. Ester Talboom, MD, MBA, voorzitter raad van bestuur Saltro en bestuur NeLL & onderzoeker LUMC
 • Dr. Claudia Pronk, klinisch chemicus en voorzitter Raad van Bestuur ATAL MEDIAL
 • Drs. Wim Schellekens, strategisch adviseur gezondheidszorg
 • Drs. Chiel Bos, voorzitter SAN
 • Theo Stolze, RA, controller Diagnostiek voor U
 • Drs. Christel Robben, strategisch inkoop adviseur zorgverzekeraar MENZIS
 • Dr. Wim Rutten, klinisch chemicus en voormalig voorzitter Raad van Bestuur SHL
 • Dr. Jules Keyzer, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Diagnostiek voor U
 • Drs. Cor van Luik, directeur Medlon
 • Drs. Anoeska Mosterdijk, directeur Ineen
 • Drs. Jacob Dijkstra, directeur Waarde bij CERTE en directeur IZORE en HAL Friesland
 • Mr. Jeanette Goudriaan-Barendrecht, algemeen directeur Starlet Diagnostisch Centrum
 • Drs. Harjan van Dam, bestuurder CERTE
 • Mr. Peter Kamsteeg MBA, Raad van Bestuur ATAL MEDIAL
 • Drs. Sandra van Amelsfoort, Algemeen Directeur Diagnostiek Brabant.
 • Drs. Sam Siemssen, directeur-bestuurder Gezondheidscentra Nijkerk
 • Drs. Hein Abeln, geassocieerd partner bestuursadvies bij Twijnstra Gudde
 • Drs. Hans Niendieker, ing. CEO Ivido en bestuurder HINQ
 • Dr. Rob Poels, partner Twijnstra Gudde
 • Dr. Saskia Haitjema, assistant Professor UMCU
 • Barbara Kamp, voorzitter DiagNed
 • Leo Kliphuis, MPH consultant bij Adiantar
 


Leo Kliphuis, directeur SAN en programmaleider Masterclass diagnostiek

Deze masterclass geeft je de mogelijkheid om je breed te oriënteren op innovaties in de medische diagnostiek en je te laten inspireren door top-docenten. Samen met je mede-cursisten ga je aan de slag om innovaties in je eigen werk te implementeren. Een unieke mogelijkheid om de zorg in jouw regio te verbeteren.


Programmaleiding

De programmaleiding ligt in handen van L. Kliphuis, MPH directeur van de SAN en een ervaren beleidmaker en trainer in de gezondheidszorg. Hij zal bij alle programmaonderdelen aanwezig zijn.

Raad van Advies

Om het inhoudelijk niveau van de masterclass te borgen is een adviesraad ingesteld. Deze adviesraad bestaat uit Claudia Pronk, klinisch chemicus en voorzitter raad van bestuur ATAL MEDIAL Amsterdam en Wim Rutten, klinisch chemicus NP, voormalig voorzitter raad van bestuur SHL, Etten-Leur en Chiel Bos, voorzitter van de SAN.


Organisatie

De organisatie van deze masterclass is in handen van Adiantar Academie (www.adiantar.nl) in opdracht van de SAN de brancheorganisatie voor medisch diagnostische centra (www.de-san.nl).

Kosten

De kosten bedragen € 5.500 per persoon. De kosten zijn inclusief diner op donderdagavond en lunch op vrijdag maar exclusief overnachting. De cursussen van de Adiantar Academie zijn vrijgesteld van BTW.


 

Inschrijven / informatie

 • Wil je meer informatie bel dan met Leo Kliphuis 0621714138 of mail naar leo@adiantar.nl.
 • Wil je een afspraak voor een intake gesprek bel dan met Anne-Marie van Oorschot, 0653239717 of mail naar anne-marie@adiantar.nl
 • Wil je inschrijven klik dan hier voor het inschrijfformulier.
 

Adiantar
Eikklop 15
8375 CP Oldemarkt
KvK 57448787
BTW nummer NL 852.584.210.B01
NL38 RABO 0142039187